Månadsavgift

Avgifter och hyror administreras av föreningens ekonomiska förvaltare, SBC AB. Avisering sker kvartalsvis och betalas månadsvis i förskott. Har du frågor om avisering av avgifter kontakta SBC. 

Telefontid vardagar 07:00-21:00
0771-722 722
email: kundtjanst@sbc.se