Andrahandsuthyrning

Får jag hyra ut i andrahand?
Andrahandsuthyrning kräver styrelsens samtycke. Styrelsen godkänner uthyrning i andrahand om du t.ex. ska arbeta eller studera på annan ort. Även "provboende" på annat håll är ett godtagbart skäl till att få hyra ut i andra hand. Den maximala tiden du får hyra ut din lägenhet är ett år.  Stadgar och trivselregler gäller även för hyresgästen. För att ansöka om andrahandsuthyrning, fyll i informationen nedan och skicka till styrelsen.

Föreningen tar stadgeenligt (och med stöd i Bostadsrättslagen) ut en avgift för andrahandsuthyrning. Avgiften är 10% av ett prisbasbelopp per år (fördelat per månad) vilket motsvarar cirka 388 kr i månaden (basbelopp 2018 är 46 500 kr).


Lägenhetsägaren i brf Tehuset
Namn:
Adress:
Personnummer:
Telefonnummer:
 
Den föreslagna hyresgästen
Namn:
Nuvarande adress:
Personnummer:
Telefonnummer:
 
Referens (någon som kan intyga att hyresgästen är skötsam, t.ex. nuvarande hyresvärd)
Namn:
Telefonnummer:
 
Hyrestid
Från vilket datum föredras det att uthyrningen påbörjas:
Till vilket datum föredras det att uthyrningen avslutas:
 
Adress under uthyrning
Adress som du befinner dig på under uthyrningen:
 
Skäl för uthyrning
Beskriv orsaken till att du vill hyra ut lägenheten
 
Skicka in ovan information till styrelsen@brftehuset.se
 
Vad händer sedan?
Styrelsen kommer ta ställning till inkommen information. Detta görs på nästkommande styrelsemöte. Därefter kontaktar styrelsen dig med ett beslut.