Garagestädning inklusive cykelburar/ Garage cleaning including the bicycle cages

Garagestädning kommer att ske torsdagen den 28:e oktober och kommer även att innefatta samtliga cykelburar. 
Städningen kommer att starta kl. 08:30 och innan dess måste samtliga bilar och cyklar vara ute ur garaget, respektive cykelburar. 
Vi vill också uppmärksamma att lösören som inte befinner sig på avsatt plats riskerar att flyttas/slängas.
 

                                                                                        


The garage cleaning will take place on Thursday 28th October and will also include all bicycle cages. 
The cleaning will start at 08:30, so before that all cars and bicycles must be out of the garage and bicycle cages respectively. 
Also, please be aware that any remaining items in the garage and/or bicycle cages may be moved/thrown away.