Höststädning/Autumn cleaning

Höststädning med container och uppmärkning av cyklar

 
Höstens städdag kommer att ske söndagen den 17:e oktober. Då gör vi gården och våra gemensamma utrymmen fina inför höst och vinter. Städdagen hålls gemensamt med Brf Kaffestugen och vi avslutar med någon typ av fika.  Vi möts på gården kl. 11:00.
 
Vi kommer även denna gång erbjuda er att slänga större grovsopor i en container på innergården. Där får ni slänga allt UTOM farligt avfall, elektronik, bildäk, flytande avfall, hushållsavfall och matavfal. Containern kommer vara på plats samma helg som städdagen.
 
Vi vill också uppmärksamma att lösören som inte befinner sig på avsatt plats riskerar att flyttas/slängas.
 
I samband med detta så kommer vi i styrelsen att märka upp alla cyklar med snören. Cyklar vars snören inte tas bort av ägarna kommer att rensas framöver.
 

Autumn cleaning with waste container and marking of bicycles

 
The autumn cleaning day will take place on Sunday 17th of October, during which we will make the courtyard and our common areas nice for autumn and winter. The cleaning day is held together with Brf Kaffestugen and we will finish up with some type of fika/coffee. We will meet in the courtyard at 11:00.
 
We will also offer you the opportunity to throw larger bulky rubbish in a waste container in the courtyard. There you can throw everything EXCEPT hazardous waste, electronics, car tires, liquid waste, household waste, and food waste. The waste container will be in place the same weekend as the cleaning day.
 
We would also like to draw your attention to the fact that any objects that are not in a designated place risk being moved or thrown away.
 
In connection with this, we on the board will mark all bicycles with string. Bicycles whose strings are not removed by their owners will be removed/thrown away in the future.