Viktig/Important information

Styrelsen informerar att Telia kommer att påbörja bytet av Media omvandlare (Bredbandsswitch) och Digitala TV-boxar i samtliga lägenheter, enligt följande, preliminära tidsschema:
2021-10-20  Stallgatan 22 och Ursviks Allé 29
2021-10-21  Ursviks Allé 35 och Ursviks Allé 41

Detta kommer att generera ett driftstopp, åtminstone under den första dagen, p.g.a. byte av huvudswitchar.
Om ni jobbar hemifrån – vänligen planera för detta.
Om ingen är hemma – lämna en lägenhetsnyckel i dörrtuben mellan 20-22:a oktober, annars riskerar ni att vara utan bredband i flera dagar.

Information from the Board: Telia will start the exchange of Media Converters (Broadband Switches) and Digital TV boxes in every apartment according to the following preliminary schedule:
2021-10-20   Stallgatan 22 and Ursviks Allé 29
2021-10-21   Ursviks Allé 35 and Ursviks Allé 41

This will generate an internet downtime, at least during the first day, due to the replacement of the main Switches.
If you work from home – plan for it.
If no one is home – please leave the apartment key in the door tube between 20-22 October, otherwise you risk being without internet for several days.