Sopsug och matavfallsortering/Waste Management

Sundbyberg Avfall och Vatten har tagit fram ett infobrev om sopsug och matavfallsortering till nyinflyttade i Ursvik. I med att vissa kommer från andra kommuner där sorteringen kan fungera helt olikt den vi har i Sundbyberg och insamling via sopsug kan vara helt nytt rekommenderar de att alla läsa det nya infobrevet de har publicerat. (Se pdf) 

Sundbyberg Avfall och Vatten has produced an information flyer about the waste chutes and food waste sorting for newcomers in Ursvik. Since some come from other municipalities where the sorting can work completely differently from the one we have in Sundbyberg and the collection via vacuum chutes can be completely new, they recommend that everyone read the new information flyer they have published. (The pdf is currently only in Swedish - an English version is being organised)

OBS! INGEN PLASTPÅSAR TILL MATAVFALL (Bruna sopsugar)
NOTE! NO PLASTIC BAGS IN THE FOODWASTE (Brown waste chutes)