Vårstädning 10 Maj

Välkommen till vårens städdag 10 Maj! Vi kommer tillsammans med Kaffestugan att städa våra gemensamma utrymmen och se till att innergården är en trivsam plats för oss alla inför våren och sommaren. Vi avslutar med korvgrillning och fika.

Plats: Vi samlas på innergården
Tid: 11.00

Vi kommer även i år erbjuda er att slänga större grovsopor i container på innergården, dock får inte miljöfarligt avfall och elektronik slängas i containern. Containern kommer vara på plats samma helg som städdagen.
Ytterligare vill vi informera att gräsmattan även i år kommer vara avstängd en period under våren för att växa till sig inför sommaren.
Welcome to our spring-cleaning day 10th of May! We will meet up with Kaffestugan to clean our joint areas and make sure the yard is enjoyable for the coming spring and summer. We will end the cleaning with hot dogs and fika/coffee.
 
Where: We meet up in the courtyard
Time: 11
 
We will also place a container in the yard to dispose of bulky waste the same weekend as the spring-cleaning. Please note that hazardous and electronic waste is not allowed to be disposed of in the container.
 
We would also like to inform that the lawn will be temporarily closed for access a period during spring, in order for the lawn to grow and provide greener and healthier grass in the summer.