Parkeringsplats, information till boende

Parkeringsgaraget är populärt - för vem vill inte slippa skrapa rutorna i vinter..?!
Vill du hyra en plats? Maila brftehuset@outlook.com för att få plats på kölistan.
Hyran för en p-plats är 1.020 kr per månad för 2018, från 1 Januari 2019 höjs avgiften till 1.040 kr.