Detaljplan för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar

Nu finns det möjlighet för dig som boende här i Ursvik att lämna synpunkter på detaljplanen för blandad bebyggelse inom Ursviks västra delar inklusive Ursviks torg. 

Mellan 8 februari och 11 mars 2018 pågår granskning av förslaget och det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Granskningsmöte hålls torsdag 8 mars kl. 17–19 samt fredag 9 mars kl. 9:30–11:30 i projektlokalen Stora Ursvik, gamla Enköpingsvägen 168.
Där presenteras även underlag för samråd av detaljplan Vallen samt förutsättningarna för tvärbanan genom Ursviks västra delar
Välkommen!

Fullständigt planförslag finns att ladda ner på: www.sundbyberg.se/Bygga Bo Miljö/Stadsplanering, byggprojekt/Detaljplaner/Pågående planarbete/Stora-Ursvik - de västra delarna/Stora Ursvik - Torget

Synpunkter ska senast 11 mars 2018 ha inkommit skriftligt till Sundbybergs stad, Stadsledningskontoret, 172 92 Sundbyberg, eller till:
kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Ange diarienummer KS-0637/2015 på skrivelsen.
Planförslaget visas under samrådstiden på följande platser:

  • Sundbybergs stadshus, Östra Madenvägen 4, Hallonbergen
  • Sundbybergs bibliotek, Signalfabriken, Esplanaden 10
  • Hallonbergens bibliotek, Hallonbergsplan 7

Granskningsskedet är den sista möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen (5 kap.19 PBL).